nordens mest affärsinriktade
fackmässa inom mötes- och eventindustrin

Kistamässan | 19 - 20 februari 2020

EVENT PRODUCTION

Lansering av mötesarenan Event Production på Möten & Events 2020

En ny mötesarena adderas till Möten & Events 2020, där leverantörer av digitala och tekniska lösningar till eventindustrin samlas. Internationellt sett har mässor inom eventteknik blivit omåttligt populära då det är snabb utveckling i branschen och man vill vara med på de forum där man kan uppleva och upptäcka det allra senaste. 

när

19 – 20 februari 2020

var

Kistamässan, Stockholm

TEKNISK EXPERTIS, Innovation OCH kREATIVITET

Här upplevs det senaste inom eventteknik

Genom att strategiskt rätt integrera upplevelser i ett event kan man skapa ett starkt band mellan sitt varumärke och den önskade målgruppen. För att upplevelsen ska optimeras krävs rätt teknisk kunskap och utrustning, samt en rejäl dos av kreativitet. På mässan Event Production kommer du att kunna uppleva det absolut senaste inom eventteknik och experterna inom området kommer att finnas på plats för att visa dig hur du kan integrera den bäst anpassade tekniken till eventet. 

Planera ditt event i en virtuell studio

På Event Production visas de senaste innovationerna i branschen upp

Vår samarbetspartner Primetec kommer visa upp en innovativ nyhet inom eventproduktion. Du som besökare kommer kunna ta del av en virtuell studio som möjliggör repetitioner och förprogrammering av event.

I den virtuella studion kan eventlokalen ritas upp och tillsammans med scenograf och designer skapas eventmiljön. I miljön kan eventet testas i olika budgetnivåer och i realtid se vilka konsekvenser det blir för upplevelsen. När nivån är satt går det att ”live-köra” hela eventet med rätt innehåll i presentationer och miljöljus tillsammans med talare, tekniker och presentatörer för att kunna vara så förberedd som möjligt. Ofta är tiden begränsad på eventplatsen av boknings- eller kostnadsskäl vilket gör att man med den virtuella studions hjälp får en effektivare process och ett bättre kvalitativt event.

Eftersom allt renderas kommer alla inblandade parter också ha exakt samma förväntan av vad som kommer levereras på plats vilket undanröjer många missförstånd.

Studion kan också användas ”bara” för talarträning eller genomgång av presentationer för att säkerställa endast den delen av eventet.

På Scen

Inspireras till framtidens upplevelsehöjd

En del av det totala scenprogrammet under Möten & Events kommer ha eventproduktion som fokusområde. Några utav branschens vassaste personer kommer dela med sig av tips och inspiration för hur du skapar framtidens upplevelsehöjd.

hitta nya kunder

Här träffar du köpare från byråerna, men även från din slutkund.

19 – 20 februari 2020 arrangeras EVENT PRODUCTION på Kistamässan i Stockholm, tillsammans med MÖTEN & EVENTS och parallellt med PERSONAL & CHEF, vilket gör mässorna till Nordens största mötesplats för dig som bokar, leder och utvecklar event av alla de slag och för dig som innehar chefsbefattning och jobbar med personalfrågor.