Ställ ut på mässan

VARFÖR STÄLLA UT PÅ
MÖTEN & EVENTS 2020​

TRÄFFA DE VIKTIGASTE INKÖPARNA | GÖR AFFÄRER | VISA DET SENASTE

Var med i rätt sammanhang

Ny teknik, matchmaking och hållbarhet står i centrum på mässan. Nya fokusområden som medför att besökarna stannar längre och får större utbyte av mötesplatsen.

Visa dina produkter och tjänster

Här syns du för alla som arrangerar, planerar och utvecklar möten och events. Mässan erbjuder den perfekta plattformen för att lansera, ta nya initiativ och starta nya samarbeten.

Marknadsför ditt varumärke

Visa att du är ledande inom eventproduktion, anläggning eller annan service för mötes- och eventplanerarna. Samt som ett ledande varumärke tillsammans med Möten & Events varumärke. Vårt utbud av ledande partners och press kommer att ge dig synlighet och ökad varumärkeskännedom.

Nätverk med potentiella kunder och partners

Vårt kombinerade scenprograms- och utställningsformat maximerar möjligheten för kvalitetstid med dina kunder och blivande kunder.

Möten & Events är den viktigaste mötesplatsen

Hit kommer alla som vill skapa nya tidens möten och event. Det är hit besökarna kommer för att hitta nya samarbeten och leverantörer.

Här träffar du inköpare och eventsplanerare

Möt inköpare som det normalt är väldigt svårt att boka möte med, samtidigt som du bygger en långsiktig pipeline av värdefulla kontakter som kan ge affärer för lång tid framöver.

Införskaffa kunskap inför nästa kundmöte

Förbered dina framtida kundkontakter så ditt nästa möte med kund matchar kundens krav och tar dig ett steg framåt i affärsprocessen och du träffar rätt från början.

Visa er kompetens och kunnande

Träffa de som tar besluten, förstå deras specifika behov och visa hur era lösningar kan möta deras krav.

Träffa inköpare från hela landet

Mässan kommer enbart att arrangeras i Stockholm, vilket gör att man inte behöver välja vilken stad att delta i. Vi samlar leverantörer och inköpare från hela landet och både besökare och utställare får därmed möta målgrupper man inte hade träffat på mer lokala event. Även besökare från våra nordiska grannar i Norge, Danmark och Finland kommer att bjudas in till mässan.

Nysatsning PÅ 2020

Mässan har arrangerats under snart 20 år och effektiviteten i att ställa ut har skiftat. Inför 2020 är det ny arrangör, med ett team som har lång erfarenhet med att arrangera mässor och events, vilket blåser ny energi och en hel massa kunskap in i mässan. Det kommer att satsas stort på att få upp kvaliteten av upplevelsen på mässan – både för utställare och besökare.

nytt fokusområde

Mässans utbud och möjligheter breddas bland annat i och med det nya fokusområdet EVENT PRODUCTION 2020. Utställarutbudet kommer att bli stort och varierande och inköparna kommer att lockas än mer till mässan, då det allra senaste inom eventteknik kommer att visas upp.

Vem besöker

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals inköpare som arrangerar, planerar och utvecklar möten och events

Besökarna på mässan representerar både företag och offentlig sektor inom följande befattningar:

 • VD/företagsledning
 • Marknadschefer/marknadsförare
 • Kommunikationschefer  
 • Digitala marknadsförare
 • Social media managers
 • Projektledare
 • Eventansvariga
 • Administratörer
 • Assistenter
 • Marknads-/Kommunikation-/PR-/Eventkoordinator
 • Reseansvariga/Reseinköpare 
 • HR/Inköpschefer
 • Eventbolag – Projektledare