Biljetter

Vi ser fram emot ditt deltagande

BOKA DIN MÄSSBILJETT

Nu kan du skriva ut ditt kostnadsfria entrékort. Använd bjudkod 1011 för gratis onlineregistrering.
Biljettpris 149 kr plus moms om du ej har bokat ditt entrékort online.

BOKA KONFERENSPASS


Du kan välja mellan tvådagarspass eller heldagspass. Aktuellt pris ser du i nästa steg.