Axaco Event System

Axaco Event System

Axaco Event System

Telefonnummer: 08-522 23 989
Mailadress: support@axaco.se

Axaco Air leder dig genom ett lyckat event – från planering och genomförande till uppföljning och statistik.
Med Axaco Air kan du hantera hela processen vid administration av konferenser, mässor, events och utbildningar.

Axaco Air är ett mycket flexibelt system som ger dig möjlighet att ha full kontroll över inkomna anmälningar till ditt event. Systemet består av en rad moduler med olika basfunktioner som du själv skräddarsyr inför varje enskilt uppdrag.

Axaco Air är användarvänligt och ett nära användarstöd finns alltid tillhands om så behövs under hela projektet. Som användare av systemet har du också alltid tillgång till den senaste versionen. Flexibiliteten i vårt system ger er stora möjligheter att integrera data till andra interna system.