Sandhamn

Sandhamn

Sandhamn

Monter:
Telefonnummer: 
Mailadress: 

SANDHAMN 59° 17,19N 18° 55,0E

Vi sparar och hanterar dina personuppgifter enligt svensk lag. Vi vill ge dig en bra upplevelse hos oss och kunna utföra våra förpliktelser mot dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig direkt i våra utskick eller begära radering via vår hemsida. / We save your personal data according to Swedish law. We want to provide you with a good experience with us and also be able to fulfill our obligations towards you. You may at any time revoke your personal data by unsubscribe directly in our mailings or request deletion by mail or at our website.

 

Telefonnummer:

08 574 504 00

E-postadress:

sofia.rehnstrand@sandhamn.com